Disclaimer

DISCLAIMER/ INTELLECTUEEL EIGENDOM

Helaas noodzakelijk.

Intellectuele eigendomsrechten. 
De inhoud van onze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ark van Yv en Es of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ark van Yv en Es levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Ark van Yv en Es de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ark van Yv en Es kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Ark van Yv en Es geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website Ark van Yv en Es kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar (on)rechtstreeks naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ark van Yv en Es verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Eigendomsrechten
Op alle geplaatste foto’s en teksten op deze site berust een copyright / intellectueel recht. Zonder toestemming van Ark van Yv en Es is het niet mogelijk de foto’s en teksten voor welk doeleinde dan ook te gebruiken. Illegaal kopiëren of publiceren van deze foto’s en teksten is verboden en strafbaar. Alle teksten en fotografische materialen zijn en blijven eigendom van Ark van Yv en Es. Linken naar onze site of afbeeldingen is beperkt toegestaan, bij twijfel kunt u het beste even contact met ons opnemen.

De Ark van Yv en Es © 2024 Alle rechten en weren voorbehouden.